Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, March 12, 2019

Nhập vào từ bàn phím một xâu. thay thế tất cả các cụm kí tự 'anh' bằng cụm kí tự 'em'?

uses crt;
var s:string;
begin
 clrscr;
 writeln('nhap chuoi: '); readln(s);
 while pos('anh',s)<>0 do
  begin
   delete(s,pos('anh',s),3);
   insert('em',s,pos('anh',s));
  end;
 writeln('chuoi sau khi chen: ');
 writeln(s);
readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts