Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Củng cố các kĩ năng cơ bản sử dụng Access.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 76 Tin 12):
a) Tạo một CSDL mới, đặt tên là HOC_TAP.
- Ở màn hình chọn của Access ta nhấn vào blank database để tạo cơ sở dữ liệu mới.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Đặt tên là HOC_TAP. Rồi nhấn Create.
- Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL HOC_TAP với cấu trúc được mô tả trong bảng sau, đặt khóa chính cho mỗi bảng, mô tả tính chất cho các trường của mỗi bảng.
- Nhấn chuột phải vào trường. Chọn Design View
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhập BANG_DIEM là tên của bảng. Rồi nhấn Ok được kết quả như hình
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhập các trường với kiểu dữ liệu và khóa chính như trang 76
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Làm tương tự với 2 bảng HOC_SINH và bảng MON_HOC:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 2: (sgk trang 76 Tin 12): Thiết lập các mối liên kết:
- Giữa bảng BANG_DIEM và bảng HOC_SINH.
- Giữa bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.
Trả lời:
- Nhấn vào Database Tool chọn Realationships.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng để thiết lập quan hệ. Chọn bảng nào ta nhấn vào bảng rồi nhấn Add. Ở đây ta cần thiết lập quan hệ giữa 3 bảng nên ta chọn cả 3 bảng rồi nhấn Add.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Tạo liên kết giữa BANG_DIEM và HOC_SINH. Đầu tiên ta nhấn vào Edit Relationship.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Create New.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn OK sau đó nhấn Create:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Làm tương tự với bảng BANG_DIEM và bảng MON_HOC.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 3: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho BANG_DIEM.
Nhập dữ liệu cho cả ba bảng. (dùng cả hai cách: trực tiếp trong trang dữ liệu và dùng biểu mẫu vừa tạo).
Trả lời:
- Giả sử ta nhập liệu cho bảng HOC_SINH bằng cách thông thường. Click đúp vào bảng HOC_SINH sẽ được giao diện như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhập thông tin cần thiết cho các trường. Ví dụ ta muốn nhập một học sinh có mã là 1, Họ đệm là Nguyễn Văn, Tên là A thì ta sẽ nhập như sau.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sau đó nhấn Enter Access sẽ tự động đưa ta đến để nhập bản ghi tiếp theo.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để thêm bản ghi bằng biểu mẫu ta làm như sau.
- Nhấn Create -> More Forms chọn Form Wizard.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào biểu mẫu.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Finish để kết thúc ngay biểu mẫu. Ta được kết quả như hình.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để tạo bản ghi mới ta nhấn vào như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Một trang biểu mẫu mới sẽ xuất hiện cho ta nhập liệu:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Giả sử ta nhập liệu thông tin như hình.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Một bản ghi mới sẽ xuất hiện ở bảng HOC_SINH.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Những bảng khác ta hoàn toàn có thể làm tương tự .
Câu 4: (sgk trang 77 Tin 12): Thiết kế một số mẫu hỏi để đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Hiển thị họ tên của một học sinh (ví dụ “Trần Lan Anh”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.
- Nhấn Create chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Sau đó điền điều kiện như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chạy Query và quan sát kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày.
Nhấn Create chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ta muốn kiểm tra ở ngày nào thì ta điền ngày tháng vào trường ngày kiểm tra như trong hình. Ví dụ ở đây ta điền 20/11/2017.
- Ở đây ta buộc phải thêm trường mã môn học vào trong mẫu hỏi vì nếu trong CSDL thực tế ta không thể biết chính xác mã của môn Toán là bao nhiêu. Vì thế ta cần ép thêm điều kiện Tên_Môn_học là toán.
- Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 c) Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán và sắp xếp theo ngày kiểm tra.
- Nhấn Create chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 5: (sgk trang 77 Tin 12): Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm: họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn.
Trả lời:
- Nhấn Create chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng HOC_SINH, BANG_DIEM, MON_HOC. Rồi điền điều kiện như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Thực thi Query:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Từ Query trên ta sẽ tạo báo cáo. Nhấn Create chọn Report Wizard:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào dấu >>. Sau đó nhấn Finish.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts