Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Củng cố những kiến thức đã học về cách tạo báo cáo.
- Biết thực hiện các kĩ năng cơ bản để tạo báo cáo đơn giản bằng thuật sĩ.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 75 Tin 12): Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (nam, nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (có sử dụng hàm Count).
Trả lời:
- Chúng ta sẽ tạo báo cáo bằng thuật sĩ. Đầu tiên chọn Create sau đó nhấn Report Winzard .
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn trường để đưa vào báo cáo. Ta nhấn chuột trái vào trường rồi ấn dấu mũi tên > .
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9
- Ta sẽ lấy những trường như hình.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next để tiếp tục. Ta sẽ chọn trường để gom nhóm.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Vì đề bài yêu cầu gom nhóm theo giới tính nên ta sẽ chọn GT làm trường để gom nhóm.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next ở bước này ta có thể chọn sắp xếp theo một trường nào đó nhưng do đề bài không yêu câu.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next sau đó Finish.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ta được báo cáo như hình.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để hiển thị được tổng số học sinh nam và học sinh nữ ta làm như sau. Nhấn chuột phải vào báo cáo sau đó chọn Design View.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn textbox để thêm trường lưu thông tin
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Đặt TextBox vào vị trí như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Điền thông tin như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sau đó nhấn View chọn Report View.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả được như yêu cầu của bài toán:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 2: (sgk trang 75 Tin 12): Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6.5 trở lên).
Trả lời:
- Tạo báo cáo với điều kiện là tất cả các môn đều có trung bình lớn hơn 6.5 như hình dưới đây.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Lưu mẫu hỏi lại để tạo báo cáo. Giả sử ta lưu với tên là Query2.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Create. Chọn Report Wizard để tạo báo cáo.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ta chỉ cần chọn những trường cần thiết như mã số họ tên.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Finish để tạo ra báo cáo ngay.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Đây là báo cáo cho những học sinh khá.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts