Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.
- Củng cố và rèn luyệ kĩ năng tạo mẫu hỏi.
2. Nội dung
- Sử dụng CSDL KINH_DOANH từ các bài thực hành trước.
Câu 1: (sgk trang 68 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng cùng) số lần được đặt.
Trả lời:
- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lần được đặt nên ta chọn như sau.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Totals để thực hiện gom nhóm:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chỉnh điều kiện như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Run để thực thi mẫu hỏi:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả ta thấy Bút bi được đặt 1 lần, Mực và Tẩy được đặt 2 lần, Thước kẻ được đặt 3 lần.
Câu 2: (sgk trang 69 Tin 12): Sử dụng hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các hóa đơn đặt hàng theo tên mặt hàng.
Trả lời:
- Tạo mẫu hỏi. Chọn Create sau đó chọn Query Design.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn hai bảng HOA_DON và MAT_HANG.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn các trường để hiển thị thông tin. Vì ta muốn hiển thị thông tin theo tên mặt hàng và số lượng đặt hàng.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Total để gom nhóm.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Với các ý khác nhau ta chỉ cần thay các hàm thống kê tương ứng. Thống kê số lượng trung bình của các mặt hàng.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sử dụng hàm MAX:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sử dụng hàm MIN:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts