Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Tạo CSDL có nhiều bảng.
- Rèn luyện kĩ năng tạo liên kết, sửa liên kết giữa các bảng.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 61 Tin 12): Tạo CSDL KINH_DOANH gồm ba bảng có cấu trúc như bài 7.
Trả lời:
- Nhấn vào Create sau đó chọn Table để tạo bảng.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

- Nhấn chuột phải vào bảng mới được tạo rồi chọn Design View rồi thiết lập các thuộc tính như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Làm tương tự để tạo bảng MAT_HANG:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Tạo bảng HOA_DON:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

- Để nhập liệu cho một bảng ta click đúp vào bảng đó rồi tiến hành nhập dữ liệu như đề bài yêu cầu. Ví dụ trên bảng KINH_DOANH:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Tương tự ta nhập dữ liệu cho bảng HOA_DON và bảng MAT_HANG.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 2: (sgk trang 62 Tin 12): Tạo liên kết cho các bảng trong CSDL KINH_DOANH vừa tạo ở bài 1 để tạo sơ đồ liên kết như hình 49.
- Chọn Database Tools rồi chọn Relationship.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn những bảng ta muốn đưa vào quan hệ. Ở đây ta cần chọn 3 bảng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào Edit Relationships.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn các thuộc tính để liên kết với nhau. Bằng cách nhấn Create New.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Bảng bên trái ta chọn bảng KHACH_HANG bảng bên phải ta chọn bảng HOA_DON. Rồi chọn các thuộc tính như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Create để tạo liên kết:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Làm tương tự với hai bảng còn lại:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts