Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.
- Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu.
- Cập nhật và tìm kiếm thông tin.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 55 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:
Trả lời:
- Đầu tiên ta sử dụng thuật sĩ để tạo ra biểu mẫu.

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sau đó nhấn dấu >> để đẩy toàn bộ các trường vào biểu mẫu:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next liên tục đến khi xuất hiện bảng như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào Modify the form’s design và nhấn Finish.

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ta được như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Bôi đen các trường từ Toán đến Tin rồi chọn Cut:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Di chuyển đến vị trí thích hợp rồi Paste:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chuyển sang chế độ Form View:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 2: (sgk trang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu sau:
Trả lời:
- Để thêm một bản ghi khi đã có sẵn biểu mẫu như trên. Ta làm như sau:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả được như hình sau. Ta chỉ cần nhập số liệu như đề bài cho.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ví dụ: Muốn nhập hàng đầu tiên ở trang 55. Ta sẽ thao tác như sau
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Ta chỉ cần làm tương tự với các học sinh tiếp theo.
Câu 3: (sgk trang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra:
a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.
b) Lọc ra các học sinh nữ.
Trả lời:
a) – Nhấn vào trường tên trong Form.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào biểu tượng sắp xếp A →Z.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Nhấn vào Advanced-> Filter by form
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Gõ Nữ vào trường giới tính.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào Filter.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts