Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng.
- Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ các bảng.
2. Nội dung
- Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo trong bài thực hành 2.
Câu 1: (sgk trang 48 Tin 12): Thêm các bản ghi sau đây vào bảng. Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để:
- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có).
- Xóa hoặc thêm bản ghi mới.
Trả lời:
- Sau khi có được cơ sở dữ liệu như hình:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để thực hiển sửa các thuộc tính trên bản ghi nào ta thực hiện click chuột vào thuộc tính trên bản ghi đó. Ví dụ, ta muốn sửa thuộc tính Ten ở bản ghi 2 thì ta chỉ việc click chuột vào thuộc tính của bản ghi đó rồi nhập giá trị mới vào.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để xóa bản ghi nào ta chỉ việc click chuột vào bản ghi đó. Sau đó nhấn chuột phải chọn Delete Record.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để thêm bản ghi mới. Ta có thể nhấn vào dòng cuối cùng của bảng hoặc là ấn vào nút thêm bản ghi mới ở dưới.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Bài 2: (sgk trang 48 Tin 12):
a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp.
b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.
c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.
Trả lời:
- Để thực hiện thao tác lọc ta làm như sau:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 a) Để thực hiện lọc các học sinh nam trong lớp ta nhập điều kiện lọc như sau.
Chọn phần giới tính là Nam. Sau đó nhấn nút Toggle Filter để thực hiện lọc.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.
Chọn điều kiện để lọc như hình.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.
Thực hiện nhập điều kiện lọc như sau.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 3: (sgk trang 49 Tin 12):
a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.
b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.
c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần.
Trả lời:
- Để thực hiện việc sắp xếp đầu tiên ta phải chọn trường cần sắp xếp, sau đó chọn quy tắc sắp xếp tăng dần hay sắp xếp giảm dần.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái. Như vậy là ta sẽ phải thực hiện chọn trường Ten. Sau đó ta thực hiện sắp xếp tăng dần (Vì ta cần sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái).
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Vậy bạn Hoàng Xuân Thanh là bạn có điểm Toán cao nhất.
c) Chọn trường điểm văn sau đó sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 4: (sgk trang 49 Tin 12): Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.
Trả lời:
- Đầu tiên ta cần chỉnh lại thuộc tính của các trường điểm trong Access như sau để Access cho phép chúng ta nhập giá trị 10.0.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để tìm những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0 ta làm như sau:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Sau đó Access sẽ lần lượt nhảy đến các bản ghi có giá trị một môn nào đó là 10.0

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts