Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng.
1. Mục đích, yêu cầu
- Biết chọn khóa cho các bảng dữ liệu trong một bài toán quen thuộc.
- Biết cách xác lập liên kết giữa các bảng thông qua khóa để có thể tìm được những thông tin liên quan đến một cá thể được quản lí.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu trên và giải thích lí do lựa chọn đó.
Trả lời:
- Bảng THI_SINH: SBD là khóa chính. Số báo danh của các thí sinh yêu cầu phải khác nhau.
- Bảng DANH PHACH: SBD hoặc phách đều thỏa mãn có thể là khóa chính. Vì một SBD chỉ cho đúng một phách, một phách cũng chỉ đánh đúng cho một số báo danh.
- Bảng DIEM THI: Phách là khóa chính. Điểm có thể xuất hiện nhiều lần trong bảng. Tuy nhiên mỗi phách chỉ tương ứng với một điểm (không thể có trường hợp một bài có hai điểm).
Câu 2: (sgk trang 88 Tin 12): Em hãy chỉ ra các mối liên kết cần thiết giữa ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh. 
Trả lời:
- Bảng THI_SINH liên kết với bảng DANH_PHACH qua trường SBD.
- Bảng DANH_PHACH liên kết với bảng DIEM_THI qua trường phách.
- Bảng THI_SINH liên kết bắc cầu với bảng DIEM thông qua bảng DANH_PHACH.
- Liên kết giữa THI_SINH và DANH_PHACH là liên kết 1-1.
- Liên kết giữa DANH_PHACH và DIEM là liên kết 1-1.
- Để thông báo kết quả thi ta sử dụng trường STT, SBD, Họ tên thí sinh, Ngày sinh, Trường của bảng THI_SINH, trường phách của bảng DANH_PHACH, trường điểm thi của bảng DIEM_THI.
Câu 3: (sgk trang 88 Tin 12): Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access để làm những việc sau:
- Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên: gồm ba bảng (mỗi bảng với khóa đã chọn), thiết đặt các mối liên kết cần thiết, nhập dữ liệu giả định (ít nhất là 10 thí sinh).
- Đưa ra kết quả để thông báo cho thí sinh.
- Đưa ra kết quả thi theo trường.
- Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự tăng dần của điểm thi.
Trả lời:
a) Tạo lập cơ sở dữ liệu nói trên
- Tạo bảng THI_SINH:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Tạo bảng DANH_PHACH:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Tạo bảng DIEM_THI:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Thiết lập liên kết: Nhấn Database Tools chọn Relationships.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Chọn bảng để tạo mối quan hệ:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhập liệu:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 b) Đưa ra kết quả thi thông báo cho thí sinh.
- Chọn Create rồi nhấn Query Design:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Lần lượt chọn các bảng THI_SINH, DANH_PHACH, DIEM_THI:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Điền vào các điều kiện như hình dưới đây:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Run để thực thi Query:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 c) Đưa ra kết quả thi theo trường.
- Dựa vào kết quả của Query vừa chạy ta sẽ xuất ra báo cáo.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn vào Create chọn Report Wizard.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn dấu >> để đưa toàn bộ các trường vào báo cáo.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Next-> Next. Sau đó sẽ xuất hiện bảng để ta chọn thuộc tính gộp nhóm. Ở đây ta sẽ chọn trường trương rồi nhấn mũi tên >.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Nhấn Finish để kết thúc quá trình tạo báo cáo.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Trường Ngày sinh bị hiện lên dấu ##### do độ dài trường không đủ để hiện thi. Để có thể hiển thị chính xác ta có thể chỉnh lại báo cáo trong Design View.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Dê chuột vào trường Ngày sinh và tiến hành kéo sang phải:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Trờ lại Report View .
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 d) Đưa ra kết quả thi của toàn tỉnh thoe thứ tự giảm dần của điểm thi.
- Dựa vào kết quả của Query đưa ra điểm thi của toàn tỉnh.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần của điểm thi ta nhấn vào trường điểm thi rồi ấn nút sắp xêp Z->A.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Kết quả:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts