Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Để học tốt Tin học lớp 12, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 1. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi bài giải Tin học 12 tương ứng. 
1. Mục đích, yêu cầu
- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.
2. Nội dung
Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông.
Trả lời:
- Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện. 
- Thẻ thư viện:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Phiếu mượn:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 - Sổ quản lí mượn điện tử:
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện.
Trả lời:
- Mua và nhập sách, thanh lí sách.
- Cho mượn sách.
- Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc
- Xử lí vi phạm.
Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.
Trả lời:
Thông tin người mượn:
- Số thẻ mượn.
- Họ và tên.
- Số chứng minh thư.
- Quê quán.
- Địa chỉ hiện tại.
Thông tin về sách:
- Mã sách.
- Tên sách.
- Nhà xuất bản.
- Năm phát hành.
- Tác giả.
- Số lượng còn lại
Thông tin về mượn:
- Số thẻ mượn.
- Mã sách.
- Số lượng mượn.
- Tình trạng.
- Số tiền đặt cọc.
Thông tin về nhân viên:
- Mã nhân viên.
- Tên nhân viên.
- Lương.
- Quê quán.
- Trình độ học vấn.
Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?
Trả lời:
CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:
- Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.
- Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.
- Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts