Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019
Thut toán ca ta  da trên ý tưởng: nếu n >1 không chia hết cho s nguyên nào trong tt c các s t 2 đến  thì n là s nguyên t. Do đó ta s kim tra tt c các s nguyên t 2 đến có round(sqrt(n)), nếu n không chia hết cho s nào trong đó thì n là s nguyên t.
Nếu thy biu thc round(sqrt(n)) khó viết thì ta có th kim tra t 2 đến n div 2.
Hàm kim tra nguyên t nhn vào mt s nguyên n và tr li kết qu là true (đúng) nếu n là nguyên t và tr li false nếu n không là s nguyên t.
func­tion ng­to(n:in­te­ger):boolean;
var i:in­te­ger;
be­gin
    ng­to:=false;
    if n<2 then ex­it;
    for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
        if n mod i=0 then ex­it; {nếu n chia hết cho i thì n không là nguyên t => thoát luôn}
    ng­to:=true;
end;
Chú ý: Da trên hàm kim tra nguyên t, ta có th tìm các s nguyên t t 1 đến n bng cách cho i chy t 1 đến n và gi hàm kim tra nguyên t vi tng giá tr i.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts