Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019Ý tưởng ca thut toán Eu­clide là UCLN ca 2 s a,b cũng là UCLN ca 2 s b và a mod b, vy ta s đổi a là b, b là a mod b cho đến khi b bng 0. Khi đó UCLN là a.
Hàm UCLN nhn vào 2 s nguyên a,b và tr li kết qu là UCLN ca 2 s đó.
func­tion UCLN(a,b: in­te­ger): in­te­ger;
var r : in­te­ger;
be­gin
            while b<>0 do be­gin
                        r := a mod b;
                        a := b;
                        b := r;
            end;
            UCLN := a;
end;
Chú ý: Da trên thut toán tính UCLN ta có th kim tra được 2 s nguyên t cùng nhau hay không. Ngoài ra cũng có th dùng để ti gin phân s bng cách chia c t và mu cho UCLN.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts