Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 6 trang 44 Tin học 10: Cho N và dãy số a1... aN, hãy sắp xếp dãy số đó thành dãy số không tăng (số hạng trước lớn hơn hay bằng số hạng sau).
Lời giải:

- Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,....aN và biến tg.
- Bước 2: i ← 1.
- Bước 3: Nếu ai < ai+1 thì đổi chỗ ai và ai+1
- Bước 4: i ← i +1
- Bước 5: Nếu i>N thì thông báo in ra dãy A, kết thúc.
- Bước 6: Quay lại bước 3.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts