Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019Bài 4 trang 44 Tin học 10: Cho N và dãy số a1,...,aN, hãy tìm giá trị nhỏ nhất (min) của dãy đó
Lời giải:
- Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,....aN và biến Min.
- Bước 2: i ← 2, Min ← a1
- Bước 3: Nếu ai < Min thì Min ← ai.
- Bước 4: i ← i +1
- Bước 5: Nếu i>N thì thông báo Min là số nhỏ nhất của dãy, kết thúc.
- Bước 6: Quay lại bước 3.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts