Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019BÀI TP 3
Tìm các phn t tho mãn 1 tính cht gì đó.
HƯỚNG DN
Nếu tính cht cn tho mãn là cn kim tra phc tp (chng hn: nguyên t, hoàn thin, có tng ch s bng 1 giá tr cho trước…) thì ta nên viết mt hàm để kim tra 1 phn t có tính cht đó không. Còn tính cht cn kim tra đơn gin (chn / l, dương / âm, chia hết, chính phương…) thì không cn.
Sau đó ta duyt qua các phn t t đầu đến cui, phn t nào tho mãn tính cht đó thì in ra.
Ví d 1. In ra các s chính phương ca mt mng:
Để kim tra n có chính phương không, ta ly căn n, làm tròn ri bình phương và so sánh vi n. Nếu biu thc sqr(round(sqrt(n))) = n là true thì n là chính phương.
Vy để in các phn t chính phương ta viết:
     for i := 1 to n do be­gin
         if sqr(round(sqrt(a[i]))) = a[i] then writeln(a[i]);
Ví d 2. In ra các s hoàn thin t 1 đến n:
Để kim tra s có hoàn thin ta dùng hàm tng ước (đã có phn đầu).
     for i := 1 to n do be­gin
         if tongus(i) = i then writeln(i);
Ví d 3. In ra các phn t ca mng chia 3 dư 1, chia 7 dư 2:
     for i := 1 to n do be­gin
         if (a[i] mod 3=1) and (a[i] mod 7=2) then writeln(a[i]);
Ví d 4. In ra các s có 3 ch s, tng ch s bng 20, chia 7 dư 2.
Ta dùng hàm tng ch s đã có trên:
     for i := 100 to 999 do be­gin {duyt qua mi s có 3 ch s}
         if (tongcs(i)=20) and (i mod 7=2) then writeln(i);
Chú ý: Nếu áp dng vi mng 2 chiu thì cũng tương t, ch khác là để duyt qua mi phn t ca mng 2 chiu thì ta phi dùng 2 vòng for.
Ví d, để in các phn t nguyên t ca 1 mng 2 chiu:
     for i := 1 to m do be­gin
     for j := 1 to n do be­gin
         if ng­to(a[i,j]) then writeln(a[i,j]);

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts