Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 8 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Mỗi người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn.
Trả lời: 
program bai7;
uses crt;
var A,B,C:real;
    thang:integer;
begin
 clrscr;
 writeln('nhap vao so tien A va so tien B');
 readln(A,B);
 C:=A*0.3/100;
 thang:=0;
 while(A<B) do
 begin
 A:=A+C;
 thang:=thang+1;
 end;
 writeln('co the rut tien sau ',thang,' thang');
 readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts