Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con ?”.
Trả lời: 
program bai7;
uses crt;
var tcha,tcon,nam:integer;
begin
 clrscr;
 writeln('nhap vao tuoi cha va tuoi con ');
 readln(tcha,tcon);
 nam:=0;
 while(tcha<>tcon*2) do
 begin
 tcha:=tcha+1;
 tcon:=tcon+1;
 nam:=nam+1;
 end;
 writeln('sau ',nam,' nam nua thi tuoi cha gap 2 lan tuoi con');
 readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts