Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Giải bài tập Tin học 11 trang 50, 51

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học lớp 11): Lập trình để giải bài toán cổ sau:
Vừa gà vừa chó.
Bó lại cho tròn.
Ba mươi sáu con.
Một trăm chân chẵn.
Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con ?
Trả lời:
Ta có tổng 2 loại là 36 con . Như vậy số con gà sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 36. Số còn lại sẽ là chó.
Theo giả thiết đề bài ta có số gà*2+số chó *4 =100.
Như vậy ta sẽ có code như sau:
program bai6;
uses crt;
var ga,cho:integer;
begin
 clrscr;
 for ga:=0 to 36 do
  if ga*2+(36-ga)*4=100
  then
  writeln('so ga la ',ga,' so cho la ',36-ga);
 readln;
end.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts