Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Các bài toán trong thực tế thường có dữ liệu vào và kết quả ra thuộc những kiểu dữ liệu quen biết như số nguyên, số thực, kí tự. Mỗi ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số kiểu dữ liệu tiêu chuẩn cho biết phạm vi giá trị có thể lưu trữ, dung lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ và các phép toán tác động lên dữ liệu. - Một số kiểu dữ liệu tiêu chuẩn thường dung cho biến đơn trong pascal :
+ Kiểu nguyên: Lưu trữ các đại lượng nhận giá trị là số nguyên.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 + Kiểu thực: Có nhiều kiểu dung để khai báo các đại lượng nhận giá trị là số thực
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 + Kiểu kí tự: Ta hiểu kiểu kí tự là các kí tự thuộc bộ mà ASCII gồm 256 kí tự có mã ASCII thập phân từ 0-255.
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11 Nhìn bảng dưới ta thấy kí tự A có mã ASCII là 65, a có mã là 97
Giải bài tập Tin học 11 | Để học tốt Tin học 11
Note: Người lập trình cần tìm hiểu đặc trưng của các kiểu dữ liệu chuẩn được xác định bởi bộ dịch và sử dụng để khai báo biến
Ví dụ: Để lưu trữ giá trị nguyên mang giá trị 65537 thì ta không thể sử dụng kiểu byte , integer, word mà phải dung longint. Tuy nhiên nếu ta chỉ lưu trữ giá trị tối đa nhỏ hơn 32767 thì ta nên sử dụng kiểu integer để tiết kiệm bộ nhớ.

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts