Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 3 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều kết quả ra.
Trả lời:
- Chương trình con có thể cho ra kết quả bằng cách dùng tham chiếu hoặc trả về qua tên (đối với hàm).
Ví dụ:
Sử dụng thủ tục:
Procedure trave(var i:integer);
Begin
I:=1;
End;
Kết thúc th tc này biến I truyn vào th tc s nhn giá tr là 1.
S dng hàm:
Function trave(var i:integer):integer;
Begin
 I:=1;
 Trave:=1;
End;

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts