Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Bài 2 trang 33 Tin học 12: Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access.
Lời giải:
* Các loại đối tượng trong Access là:
1. Bảng (table): Dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng chứa thông tin về một chủ thể xác định và bao gồm nhiều hành, mỗi hàng chứa các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 2. Mẫu hỏi (query): Dùng để săp xếp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 3. Biểu mẫu (form): Giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập hoặ chiển thị thông tin.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9 4. Báo cáo (report): Được thiết kế để định dạng, tính toán, tỏng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.
Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts