Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 16, 2019

Giải bài tập Tin học 11 trang 35, 36

Bài 10 (trang 36 sgk Tin học lớp 11): Lập trình tính và đưa ra màn hình vận tốc v khi chạm đất của vật rơi từ độ cao h,biết rằng v=√2gh ,trong đó g là gia tốc rơi tự do và g=9.8m/s2. Độ cao h(m) được nhập vào từ bàn phím.
Trả lời:
Program ct1;
Uses crt; 
Const g=9.8; 
 Var h:real;
Begin
 Writeln(‘Nhap vao do cao h ’);
 Readln(h);
 Writeln(‘Van toc khi cham dat la ’,sqrt(2*g*h));
End.
 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts