Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, May 25, 2016

Đề : Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.
Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.

b. Mã chương trình:


Program Chu_nhat;
uses crt;
Var a, b, S, CV: real;
Begin
     Write('Nhap chieu dai:'); readln(a);
     Write('Nhap chieu rong:'); readln(b);
     S := a*b;
     CV := (a+b)*2;
     Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:',S);
     Writeln('Chu vi hinh chu nhat la:',CV:10:2);
     readln;
end.c. Nhận xét : Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thể định dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên, khoảng dành cho phần thập phân. 

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts