Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, January 8, 2016

Ở bài học trước chúng ta đã tạo chương trình Hello World đơn giản http://javadevexpress.blogspot.com/2015/12/bai-2-cai-at-cac-cong-cu-chuong-trinh.html vậy ở bài này chúng ta sẽ nhìn lại và đi xem xét những cú pháp cơ bản trong Java.

Về cơ bản thì một chương trình Java được định nghĩa giống như tập hợp các đối tương (Object) và các Object giao tiếp với nhau bằng cách gọi các hàm, phương thức của nhau (Methods)

1. Bây giờ chúng ta đi xem xét ý nghĩa của class, object, methods và instance variables:

 • Object -  Một đối tượng là một thể hiện của một lớp, đối tượng có trạng thái và hành vi.               Ví dụ:
  • Con chó có trạng thái hay nói cách khác là thuộc tính (màu sắc, tên, giống chó ...)
  • Con chó có các hành vi (vẫy đuôi, sủa, ăn ...)
 • Class - Một lớp được định nghĩa như một mẫu mô tả hành vi và các thuộc tính của đối tượng.
public class Dog{
String breed;
int ageC
String color;

void barking(){
}

void hungry(){
}

void sleeping(){
}
}
 • Methods - Một phương thức đơn giản là một hành vi. Một lớp có thể có nhiều phương thức.
 • Instance Variables - Mỗi thuộc tính của đối tượng được tạo ra bởi các giá trị được gán cho biến.

               Ví dụ: Con chó có thuộc tính màu xanh và được gán cho biến như sau
                          String color = "mau xanh";

2. Cú pháp cơ bản trong JAVA - Basic Syntax: Đối với Java cần nhớ những điểm sau

 • Case Sensitivity - Java phân biệt chữ hoa chữ thường, Hello khác hello.
 • Class Names - Đối với tất cả tên class chữ cái đầu tiên phải viết chữ hoa. 

                        Ví dụ lớp: MyFirstJavaClass

 • Method Names - Đối với tất cả tên method chữ cái đầu tiên phải viết thường.     

                        Ví dụ hàm:  public void myMethodName()

 • Program File Name - Tên của file phải trùng với tên class. 

                       Ví dụ: tên class là "MyFirstJavaProgram" thì tên file lưu là "MyFirstJavaProgram.java"


 • public static void main(String args[]) - Đối với java core để bắt đầu chạy một chương trình bắt buộc phải chạy từ hàm main
3. Định danh trong Java - Java Identifiers
Tất cả các thành phần trong java đòi hỏi phải có tên: Tên Class, Tên Object, Tên Variable, Tên Method và các cái này được gọi là định danh.
 • Một số điểm cần chú ý khi đặt tên trong Java như sau:
 • Tên nên bắt đầu với các ký tự từ A đến Z, a đến z, $ và _
 • Sau ký tự đầu tiên các ký tự về sau tùy ý
 • Một từ khóa không thể được sử dụng để đặt tên (Từ khóa trong Java học bài sau)
 • Định danh trong Java phân biệt hoa thường
Định danh đúng: age, $salary, _value, __1_value
Định danh sai: 123abc, -salary

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts