Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, November 8, 2015

Bài 7 : Liên kết giữa các bảng
1. Khái niệm.
Trong CSDL, các bảng thường có liên quan với nhau. Khi xây dựng CSDL, liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng.
2. Kĩ thuật tạo liên kết giữa các bảng
Các bước thực hiện
B1: Mở CSDL KINH_DOANH.MDB. Nháy nút   Relationships trên thẻ Database Tools
B2: Nháy nút phải chuột vào vùng trống trong cửa sổ Relationships và chọn Show Table... trong bảng chọn tắt. Khi đó xuất hiện hộp thoại Show Table 
B3: Trong hộp thoại Show Table chọn các bảng (HOA_DON, KHACH_HANG, MAT_HANG) bằng cách chọn tên bảng rồi nháy Add. Cuối cùng nháy Close để đóng cửa sổ Show Table.
B4: Ta thấy các bảng vừa chọn xuất hiện trên cửa sổ Relationships. Di chuyển các bảng sao cho hiển thị được hết chúng trên cửa sổ.
B5: Để thiết lập mối liên kết giữa bảng KHACH_HANG với bảng HOA_DON:  kéo thả  trường Ma_khach_hang của bảng KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON. Hộp thoại Edit Relationships xuất hiện 
B6: Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy OK. Access tạo một đường nối giữa hai bảng để thể hiện mối liên kết.
B7: Tương tự như vậy, ta có thể thiết lập liên kết giữa bảng MAT_HANG và bảng HOA_DON. Cuối cùng ta có sơ đồ liên kết như trên hình 9.
Hình 9. Sơ đồ liên kết
B8: Nháy nút để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết.
- Hết -

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts