Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, April 5, 2015

thuật toán binary insertion sort - chèn nhị phân

void BInsertionSort(int a[],int n )
{
int l,r,m,i;
int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
for(int i=1 ; i<n ; i++)
{
x = a[i]; l = 0;
r = i-1;
while(l<=r) // tìm vị trí chèn x
{
m = (l+r)/2;
// tìm vị trí thích hợp m
if(x < a[m]) r = m-1;
else l = m+1;
}
for(int j = i-1 ; j >=l ; j--)
a[j+1] = a[j];// dời các phần tử sẽ đứng sau x
a[l] = x; // chèn x vào dãy }
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts