Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, April 2, 2015

[Đệ Quy C/C++] tìm min và max các phần tử của mảng.

Sử dụng đệ quy, viết hai hàm để tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng. 

#include<iostream>
using namespace std;
int min(int a[],int left,int right)
{
if(left==right) return a[left];
int m=min(a,left+1,right);
return (a[left]<m)?a[left]:m;
}
int max(int a[],int left,int right)
{
if(left==right) return a[left];
int m=max(a,left+1,right);
return (a[left]<m)?m:a[left];
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
int mi=min(a,0,n-1);
int ma=max(a,0,n-1);
cout<<"min="<<mi<<"\nmax="<<ma;
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts