Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, March 31, 2015

[đệ quy] viết hàm để duyệt mảng, xuất các phần tử của mảng ra màn hình theo thứ tự nhập.

//bai 2
#include <iostream>
using namespace std;
void xuat(int a[],int left,int right)
{
if(left>right) return;
cout<<a[left++]<<" ";// a[left++] == a[left]; va sau do left++;(viet gon)
xuat(a,left,right);// cout<<a[left++]<<" "; == printf("%d ",a[left]);left++;
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
xuat(a,0,n-1);
system("pause");
}

theo thứ tự ngược lại so với lúc nhập

//bai 3
#include <iostream>
using namespace std;
void xuat(int a[],int n)
{
if(n==0) return;
cout<<a[n-1]<<" ";
n--;
xuat(a,n);
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
xuat(a,n);
system("pause");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts