Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, March 14, 2015

 1. C/C++ nhập vào 1 ngày, tìm ngày kế tiếp và xuất kết quả
 2. // Viet chuong trinh nhap vao 1 ngay. Tim ngay ke tiep va xuat ket qua.
 3. #pragma region +Declaration.
 4.  
 5. #pragma region _Library
 6. #include <iostream>
 7. using namespace std;
 8. #pragma endregion
 9.  
 10. #pragma region _Data Struct
 11. typedef struct Date
 12. {
 13.         int dd;
 14.         int mm;
 15.         int yyyy;
 16. } D;
 17. #pragma endregion
 18.  
 19. #pragma region _Prototype.
 20. void InputDate (D&);
 21. void OutputDate (D);
 22. D NextDate(D&);
 23. #pragma endregion
 24.  
 25. #pragma endregion
 26.  
 27. #pragma region +Main Function.
 28. void main ()
 29. {
 30.         D a;
 31.  
 32.         cout << "Input Date:" << endl;
 33.         InputDate (a);
 34.         cout << "\n\nNext Date: ";
 35.         OutputDate (NextDate(a));
 36.  
 37.         system("pause");
 38. }
 39. #pragma endregion
 40.  
 41. #pragma region +Define Function
 42. void InputDate (&a)
 43. {
 44.         int x;
 45.         do
 46.         {
 47.                 cout << "Day: ";
 48.                 cin >> a.dd;
 49.                 cout << "Month: ";
 50.                 cin >> a.mm;
 51.                 cout << "Year: ";
 52.                 cin >> a.yyyy;
 53.  
 54.                 switch (a.mm)
 55.                 {
 56.                 case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
 57.                         x = 31;
 58.                         break;
 59.                 case 4: case 6: case 9: case 11:
 60.                         x = 30;
 61.                         break;
 62.                 case 2:
 63.                         if ((a.yyyy % 400 == 0) || (a.yyyy % 4 == 0 && a.yyyy % 100 != 0))
 64.                                 x = 29;
 65.                         else
 66.                                 x = 28;
 67.                         break;
 68.                 default: x = 0;
 69.                 }
 70.                 if (== 0 || a.dd <= 0 || a.dd > x)
 71.                         cout << "\nEror! Please Input Date." << endl;
 72.         }while (== 0 || a.dd <= 0 || a.dd > x);
 73. }
 74. void OutputDate (D a)
 75. {
 76.         cout << a.dd << " / " << a.mm << " / " << a.yyyy << endl;
 77. }
 78. D NextDate (&a)
 79. {
 80.         int x;
 81.         switch (a.mm)
 82.                 {
 83.                 case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
 84.                         x = 31;
 85.                         break;
 86.                 case 4: case 6: case 9: case 11:
 87.                         x = 30;
 88.                         break;
 89.                 case 2:
 90.                         if ((a.yyyy % 400 == 0) || (a.yyyy % 4 == 0 && a.yyyy % 100 != 0))
 91.                                 x = 29;
 92.                         else
 93.                                 x = 28;
 94.                         break;
 95.                 }
 96.         if (a.dd == x)
 97.         {
 98.                 a.dd = 1;
 99.                 if (a.mm == 12)
 100.                 {
 101.                         a.mm = 1;
 102.                         a.yyyy ++;
 103.                 }
 104.                 else
 105.                         a.mm ++;
 106.         }
 107.         else
 108.                 a.dd ++;
 109.         return a;
 110. }
 111. //TÁC GIẢ CODE: TRẦN MINH AN

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts