Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, March 11, 2015

#include<iostream>
using namespace std;
struct hs
{
char ten[100];
float toan,van;
};
void nhap(hs &x);
float dtb(hs x);
void main()
{
hs x;
nhap(x);
cout<<"\ndiem trung binh la: "<<dtb(x);
system("pause");
}
void nhap(hs &x)
{
int kt;
cout<<"\nnhap ten: ";
fflush(stdin);gets(x.ten);
do{
kt=0;
cout<<"\ndiem toan: ";cin>>x.toan;
if(x.toan<0 || x.toan>10)
{
kt=1;cout<<"\nkhong hop le!";
}
}while(kt);
do{
kt=0;
cout<<"\ndiem van: ";cin>>x.van;
if(x.van<0 || x.van>10)
{
kt=1;cout<<"\nkhong hop le!";
}
}while(kt);
}
float dtb(hs x)
{
return (x.toan+x.van)/2;
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts