Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 28, 2015


in ra màn hình số chính phương lớn nhất trong dãy. nếu không có só chính phương nào thì in ra "dãy không có số chính phương nào".
viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số chính phương hay không.
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int sochinhphuong(float n)
{
if((float)sqrt(n)-(int)sqrt(n)==0) return 1;
return 0;
}
void main()
{
int max=0;
int *a=(int*)malloc(91*sizeof(int));
for(int i=10;i<=100;i++) a[i-10]=i;
for(int i=0;i<91;i++)
if(sochinhphuong(a[i]) && max<a[i]) max=a[i];
cout<<"day:";
for(int i=0;i<91;i++) cout<<" "<<a[i];
if(max==0) cout<<"\nday khong co so chinh phuong nao\n";
else cout<<"\nso chinh phuong lon nhat trong day: "<<max<<"\n";
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts