Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 29, 2015

viết chương trình c chuyển đổi hệ đếm nhị phân, bát phân, thập lục phân.
 DEC,BIN,HEX,OCT. 
 Viết chương trình in bảng của các số từ 1 đến 256 dưới dạng nhị phân, bát phân và thập lục phân tương ứng

#include<iostream>
using namespace std;
long sodu(int a,int b)
{
return a-b*int(a/b);
}
void dao(char *s)
{
char a;
for(int i=0;i<strlen(s)/2;i++)
{
a=s[i];s[i]=s[strlen(s)-1-i];s[strlen(s)-1-i]=a;
}
}
void to2(long n,char *s)
{

int i=0;
while(n>0)
{
s[i++]=sodu(n,2)+48;        //so 0 co ma 48
n/=2;
}
s[i]='\0';
dao(s);
}
void to8(long n,char *s)
{
int i=0;
while(n>0)
{
s[i++]=sodu(n,8)+48;//so 0 co ma 48
n/=8;
}
s[i]='\0';
dao(s);
}
void to16(long n,char *s)
{
int i=0,m;
while(n>0)
{
m=sodu(n,16);
if(m<10) s[i++]=m+48;
else switch(m)
{
case 10:s[i++]='A';break;
case 11:s[i++]='B';break;
case 12:s[i++]='C';break;
case 13:s[i++]='D';break;
case 14:s[i++]='E';break;
case 15:s[i++]='F';break;
}
n/=16;
}
s[i]='\0';
dao(s);
}
void main()
{
char a[100];
char b[100];
char c[100];
int i;
printf("DEC   :   BIN      : OCT    : HEX   \n-----------------------------------\n");
for(i=150;i<=256;i++)
{
to2(i,a);to8(i,b);to16(i,c);
printf("%-5d : %-10s : %-6s : %-6s\n\n",i,a,b,c);
}
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts