Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 28, 2015


thuật toán tìm kiếm tuyến tính cải tiến trên dãy đã sắp xếp
#include<iostream>
using namespace std;
int tim(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
while(a[i]!=x && i<n) i++;
if(i==n) return 0;
return i;
}
int tim1(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
a[n]=x;
while(a[i]!=x) i++;
if(i==n) return 0;
return i;

}
int tim2caitien(int *a,int n,int x)
{
int i=0;
a[n]=x;
while(a[i]<x) i++;
if(i<n && a[i]==x) return i;
return 0;
}
void main()
{
int a[11]={1,3,6,7,10,11,13,24,45,46},x;
cout<<"tim so x=";
cin>>x;
if(int t=tim2caitien(a,10,x)) cout<<"tim thay tai vi tri: "<<t<<"\n";
else cout<<"khong tim thay";

}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts