Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 24, 2015

/*thuật toán selection sort
Ý tưởng:
Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử trong dãy hiện hành ban đầu.
Đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện hành
Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy hiện hành ban đầu
Bắt đầu từ vị trí thứ 2;
Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành... đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử
Bước 1:   i = 0;
Bước 2:  Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong    dãy hiện hành từ a[i] đến a[N]
Bước 3 :  Đổi chỗ a[min] và a[i]
Bước 4 :  Nếu  i < N-1 thì
i = i+1; Lặp lại Bước 2;                Ngược lại: Dừng.

*/
#include<iostream>
using namespace std;
void xep(int a[], int n)
{
int i, j, m,t;
for (i = 0; i < n - 1; i++)
{
m = i;
for (j = i + 1; j < n; j++) if (a[m]>a[j]) m = j;
t = a[i]; a[i] = a[m]; a[m] = t;
}
}
void main()
{
int a[10] = { 5, 4, 7, 8, 2, 3, 1, 9, 6, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts