Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, January 24, 2015

/*thuật toán interchange sort
Ý tưởng: Xuất phát từ đầu dãy, tìm tất các các nghịch thế chứa phần tử này, triệt tiêu chúng bằng cách đổi chỗ 2 phần tử trong cặp nghịch thế. Lặp lại xử lý trên với phần tử kế trong dãy.
Bước 1: i = 0;  // bắt đầu từ đầu dãy
Bước 2: j = i+1; //tìm các nghịch thế với a[i]
Bước 3:
Trong khi j < N thực hiện
Nếu a[j]<a[i] //xét cặp a[i], a[j]
Swap(a[i],a[j]);
j = j+1;
Bước 4: i = i+1;
Nếu  i < N-1: Lặp lại Bước 2.
Ngược lại:  Dừng.

*/
#include<iostream>
using namespace std;
void xep(int a[], int n)
{
for (int i = 0; i < n - 1;i++)
for (int j = i + 1; j < n;j++)
if (a[i]>a[j])
{
a[i] += a[j]; a[j] = a[i] - a[j]; a[i] = a[i] - a[j];
}
}
void main()
{
int a[10] = { 3, 7, 4, 1, 8, 9, 2, 5, 6, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts