Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Wednesday, January 21, 2015

xuat(int a[10]) hoàn toàn tương đương với xuat(int *a), tức đối số là biến con trỏ, do đó khi printf phải thêm dấu * để chuyển thành giá trị để in.
vì a là mảng ( là 1 chuổi ô nhó liên tiếp nhau, mặt định a là ô nhớ đầu tiên == a[0]) khi truyền mảng vào hàm thức chất là truyền địa chỉ của ô nhớ đầu tiên trong mảng, còn n là biến thông thường, xuat(int n) hoàn toàn khác với xuat(int *n).
mảng a trong main là nơi ta khai báo, mặt định trong main() lúc này là biến giá trị thông thường, nếu ta khai báo trong hàm xuat() mảng a[10] này thì trong hàm xuất nó mặt định là biến giá trị, khi printf không thêm dấu * gì hết, mà dùng a[i], chứ không được phép dùng a++

Cho 1 mảng int a[10];
Thì a thôi, sẽ là con trỏ hằng trỏ vào vị trí a[0].
a++ sẽ hiểu là thay đổi con trỏ, trỏ vào vị trí khác a[0] (tùy theo số lần chạy qua bước ++ mà thành a[1], a[2],...)


Con trỏ hằng, nghĩa là không thay đổi mà trỏ sang chỗ khác được.
Do vậy, đoạn code trong hàm main bị lỗi.

Tuy nhiên, khi int a[10] để vào tham số của hàm, thì a là 1 biến con trỏ mới, hoàn toàn là con trỏ động (tương đương *a), trỏ vào cái vùng bộ nhớ gốc lúc gọi hàm.
Lúc này, con trỏ a không còn là con trỏ hằng nữa, nên có thể thay đổi vị trí trỏ được, nên a++ chạy tốt.

lấy ví dụ:
======================
void xuat(int a[10],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++) printf("%d",*(a++));
}
void main()
{
int b[10];
xuat(b,10);// trong main gọi hàm xuất bên trên
}
===================

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts