Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 8, 2015


/*bài 1.*/ 
// viết chương trình thực hiện các yêu cầu: 
//• nhập 10 số thực vào một file văn bản có tên là input. 
//• đọc nội dung file input.  
//• tính tổng bình phương các số có trong file input. 
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void nhap(FILE *t)
{
float a;
for(int i=1;i<=10;i++)
{
printf("so %d: ",i);
scanf("%f",&a);
fprintf(t,"%f ",a);
}
}
void doc(FILE *t)
{
float a;
while(fscanf(t,"%f",&a)!=EOF)
{
printf("%.2f ",a);
}
}
float tongbinhphuong(FILE *t)
{
float a,tong=0;
while(fscanf(t,"%f",&a)!=EOF) tong+=a*a;
return tong;
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\input.txt","w+");
if(t==NULL)
{
printf("error\n");
exit(0);
}
nhap(t);
rewind(t);
doc(t);
rewind(t);
printf("\ntong binh phuong = %.2f\n",tongbinhphuong(t));
fclose(t);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts