Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Tuesday, January 6, 2015

làm tròn số đến 0.5
Tức là nếu coi phần lẻ của số thực là x ta sẽ có bảng sau:
0,00 <= x < 0,25 lam tron thanh 0,0
0,25 <= x < 0,75 lam tron thanh 0,5
0,75 <= x < 1,0 lam tron thanh 1,0
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
float b=23.24,a=b,c=a;
/*b là giá trị cần làm tròn, nếu muốn đưa chương trình vào thành 1 hàm thì chỉ cần khai báo hàm float lamtronso(float &b) và trả về return b, không cần phải printf*/
while (a>1) a-=1;
if(a>=0 && a<0.25) b=b-a;
else if(a>=0.25 && a<0.75) b=b-a+0.5;
else b=b-a+1;
printf(" %f duoc lam tron = %f\n",c,b);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts