Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, January 15, 2015

đếm chữ số xuất hiện ít nhất trong ma trận A mxn, chữ số chứ không phải là phần tử xuất hiện ít nhất( đọc kỹ đề). và đấy là bài giải: ma trận ở đây tôi cấp phát ngẫu nhiên bằng hàm rand() cho nhanh:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void xuat(int **a,int h,int c)
{
for(int i=0;i<h;i++)
{
printf("\n\n");
for(int j=0;j<c;j++) printf("%-4d",a[i][j]);
}
printf("\n");
}
int min(int **a,int h,int c)
{
int i,j,b[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
for(i=0;i<h;i++)
for(j=0;j<c;j++)
do{
b[a[i][j]%10]++;
a[i][j]/=10;
}while(a[i][j]!=0);
int min,vt;
for(i=0;i<10;i++)if(b[i]!=0){min=b[i];vt=i;break;}
for(i=0;i<10;i++) if(min>b[i] && b[i]!=0){min=b[i];vt=i;}
return vt;
}
void main()
{
printf("nhap so hang, so cot:\n");
int h,c;scanf("%d%d",&h,&c);
int **a=(int**)malloc(h*sizeof(int*));
for(int i=0;i<h;i++) a[i]=(int*)malloc(c*sizeof(int));
for(int i=0;i<h;i++)
for(int j=0;j<c;j++)
a[i][j]=rand()%51;
xuat(a,h,c);
printf("\n\nchu so xuat hien it nhat: %d\n",min(a,h,c));
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts