Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, December 5, 2014Viết chương trình cho sẳn các giá trị tọa độ điểm trái trên, tọa độ điểm phải dưới. Hãy vẽ thành hình chữ nhật/hình vuông hoàn chỉnh. mô phỏng hàm RECTANGLE trong thư viện Graphics.hBài Giải
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>

void Ve_HCN(int x1, int y1, int x2, int y2, int color)
{
    setcolor(color);
    line(x1,y1,x1,y2);
    line(x1,y1,x2,y1);
    line(x2,y2,x2,y1);
    line(x2,y2,x1,y2);
}

main()
{
    initwindow(800,600);
    Ve_HCN(300,300,500,400,5);

    rectangle(100,200,300,400); //ham cua Graphics
    getch();
}0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts