Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, December 5, 2014

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số cạnh, sao số trình diễn hình đó xoay.

Bài Giải


/*
Name: Ve da giac N canh trong thu vien Graphics
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#include<iostream>
using namespace std;


typedef struct
{
    int x;
    int y;
}Point;

Point XacDinh(Point Tam, int R, int G)
{
    Point Kq;
    Kq.x=Tam.x+R*cos(G*M_PI/180);
    Kq.y=Tam.y+R*sin(G*M_PI/180);
    return Kq;
}


void Draw(Point Tam, int R, int sc, int gbd,int color){
    setcolor(color);
    for(int i=0;i<sc;i++){
        Point d1 = XacDinh(Tam,R,gbd+i*360/sc);
        Point d2 = XacDinh(Tam,R,gbd+(i+1)*360/sc);
        line(d1.x,d1.y,d2.x,d2.y);
    }
}

main()
{
     int sc;
    cout<<"\t- Nhap so canh: ";
    cin>>sc;
    initwindow(800,600);
    Point Tam;
    Tam.x=400;
    Tam.y=300;
    int R=150;
    int gbd=270;
    int color=15;


    //Sao nam canh khong quay
    //Draw(Tam,R,sc,gbd,color);

    //Sao nam canh xoay``````````````````````````````

     int t=0;

    while (1)
    {
        t=t+10;
        Draw(Tam,R,sc,gbd+t,color);
        delay(400);
        Draw(Tam,R,sc,gbd+t,0);
    }
    //het doan sao nam canh xoay


    getch();
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts