Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, December 7, 2014

Trước hết ta xem phần tử  a[1] là một dãy đã có thứ tự.
               -- Bước 1, xen phần tử a[2] vào danh sách đã có thứ tự a[1] sao cho a[1], a[2] là một danh sách có thứ tự.
               -- Bước 2, xen phần tử a[3] vào danh sách đã có thứ tự a[1], a[2] sao cho a[1], a[2], a[3] là một danh sách có thứ tự.
               -- Tổng quát, bước i, xen phần tử a[i+1] vào danh sách đã có thứ tự a[1],a[2],..a[i] sao cho a[1], a[2],.. a[i+1] là một danh sách có thứ tự.
               -- Phần tử đang xét a[j] sẽ được xen vào vị trí thích hợp trong danh sách các phần tử đã được sắp trước đó a[1],a[2],..a[j-1] bằng cách so sánh khoá của a[j] với khoá của a[j-1] đứng ngay trước nó. Nếu khoá của a[j] nhỏ hơn khoá của a[j-1] thì hoán đổi a[j-1] và a[j] cho nhau và tiếp tục so sánh khoá của a[j-1] (lúc này a[j-1] chứa nội dung của a[j]) với khoá của a[j-2] đứng ngay trước nó...CODE
Bài Giải/*
Name: Thuat toan Insert Sort
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;

void swap(int &a, int &b)
{
 int temp;
 temp=a;
 a=b;
 b=temp;
}

void InsertSort(int a[], int n)
{
 for(int i=1;i<n;i++)
  for(int j=i;j>0;j--)
   if(a[j]<a[j-1])
    swap(a[j],a[j-1]);
}

main()
{
 int n=8;
 int a[]={1,5,3,4,9,7,3,4};

 for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<a[i]<<"  ";

 cout<<endl<<"Insert Sort: "<<endl;

 InsertSort(a,n);

 for(int i=0;i<n;i++)
  cout<<a[i]<<"  ";

 getch();
 return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts