Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, December 28, 2014


//sắp xếp các phần tử của mảng sao cho các phần tử chẵn đứng trước, các phần tử lẻ đúng sau đông thời cũng sắp xếp tăng dần
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[10] = { 1, 5, 4, 8, 2, 9, 8, 6, 3, 9 };
int n = 10;
void sapxep(int a[], int n)
{
int i, j;
for (i = 0; i < n - 1;i++)
for (j = i + 1; j < n;j++)
if ((a[i] % 2 != 0 && a[j] % 2 == 0) 
|| (a[i] % 2 == 0 && a[j] % 2 == 0 && a[i]>a[j]) 
|| (a[i] % 2 != 0 && a[j] % 2 != 0 && a[i]>a[j]))
{
int t = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = t;
}
}
void xuatmang(int a[], int n)
{
for (int i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
}
void main()
{
sapxep(a, n);
xuatmang(a, n);
printf("\n");
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts