Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, December 26, 2014

src: http://learn.jquery.com/using-jquery-core/
Cach 1:


// A $( document ).ready() block.
$( document ).ready(function() {
console.log( "ready!" );
});Cach 2:


// Shorthand for $( document ).ready()
$(function() {
console.log( "ready!" );
});Cach 3:


// Passing a named function instead of an anonymous function.
function readyFn( jQuery ) {
// Code to run when the document is ready.
}
$( document ).ready( readyFn );
// or:
$( window ).load( readyFn );VD:


<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script>
$( document ).ready(function() {
console.log( "document loaded" );
});
$( window ).load(function() {
console.log( "window loaded" );
});
</script>
</head>
<body>
<iframe src="http://techcrunch.com"></iframe>
</body>
</html>


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts