Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, December 21, 2014

Đề bài: lập trình giải bài toán cổ (Bài tập 6 - SGK tin học 11 - Trang 51)
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
36 con
100 chân chẵn
Hỏi số gà, số chó?

Bài này mình có thể làm theo 3 cách khác nhau sử dụng các dạng vòng lặp For, While
Đây là cách 1: Bài vừa gà vừa chó
var g,c: integer;
begin
for c:=1 to 25 do
begin
g:=36-c;
if g*2+c*4=100 then write('So ga: ', g ,' So cho: ',c);
end;
end. 

Cách 2: Bài vừa gà vừa chó

For i:=1 to 36 do 
      If 4*i+2*(36-i)=100 then Writeln('Cho:',i,' Ga:',36-i);

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts