Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, November 30, 2014

[JAVA]

/**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
        // TODO code application logic here
        String from_a = "$#ABDJAH000011";
        String to_b = "$#ABDJAH000010";
        int result = from_a.compareTo(to_b);
        if(result > 0){
            System.out.println("To_b must be after from_a in alphabets table");
        }
    }

var q = db.RandomTable as IQueryable;
if (checkBox.Checked)
{
q
= q.Where(/* condition */);
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts