Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Saturday, October 11, 2014

lập trình c tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng và số lần xuất hiện của phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n,j, max, gt, dem;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
max = 1;
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
for (j = 0; j < n; j++)
{
if (a[i] == a[j]) dem++;
}
if (max < dem)
{
max = dem;
gt = a[i];
}
}
printf("\nphan tu xuat hien nhieu nhat la: %d\n voi so lan xuat hien la: %d", gt, max);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts