Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Sunday, October 12, 2014

Viết chương trình nhập vào một mảng một chiều, bằng phương pháp đệ quy hãy đưa ra phần tử lớn nhất và phần tử bé nhất trong mảng vừa nhập.


Bài Giải/*
Name: Tim phan tu lon nhat - nho nhat trong mang bang De quy
Copyright: None
Author: Tran Anh
Description: http://www.code.tavn.net
*/
#include <conio.h>
#include<stdio.h>

int maxc(int a, int b)
{
    return a>b?a:b;
}

int minc(int a, int b)
{
    return a<b?a:b;
}
int searchmax(int a[], int n)
{

  if (n==0) return a[0];
  else  return maxc(a[n-1],searchmax(a,n-1));
}
int searchmin(int a[], int n)
{
    if(n==0) return a[0];
    else return minc(a[n-1],searchmin(a,n-1));
}
main()
{
 int n=5;
    int a[n]={1,5,10,9,8};
    printf("\t Gia tri lon nhat: %d",searchmax(a,n));
    printf("\n\t Gia tri nho nhat: %d",searchmin(a,n));

    getch();
    return 0;
}


0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts