Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 10, 2014

sắp xếp mảng a cho trước sao cho các phần tử lớn nhất ở đầu mảng, các phần tử bé nhất ở cuối mảng, các phần tử còn lại sắp xếp tăng dần

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int demmin = 0, n, i, k, max, min, demmax = 0, j;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
max = a[0]; min = a[0];
for (i = 0; i < n; i++) if (max < a[i]) max = a[i];
for (i = 0; i < n; i++) if (max == a[i]) demmax++;
for (i = 0; i < n; i++) if (min > a[i]) min = a[i];
for (i = 0; i < n; i++) if (min == a[i]) demmin++;
for (i = 0; i < demmax; i++)
{
for (j = demmax; j < n; j++)
{
if (a[j] == max)
{
k = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = k;
}
}
}
for (i = n - 1 - demmin; i < n; i++)
{
for (j = demmax; j < n - demmin; j++)
{
if (a[j] == min)
{
k = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = k;
}
}
}
for (i = demmax; i < n - demmin-1;i++)
for (j = i + 1; j < n - demmin;j++)
if (a[i]>a[j])
{
k = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = k;
}

printf("\nmang sau khi sap xep:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts