Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Thursday, October 2, 2014

Bài 1. Tính điểm
Đầu vào: là một file text  (input.txt) chứa tên các thư mục của các bạn nộp bài tập theo tuần
Đầu ra: Số lượng bài tập nộp của từng sinh viên (lấy theo mã sinh viên) và điểm được in ra màn hình và xuất ra file output.txt

VD. File đầu vào: input.txt
DSA_20133_BuiDuyKhanh_20101702
DSA_20133_BuiTranLinh_20125640
DSA_20133_BuiVanKhanhDuy_20115499
DSA_20133_BuiVanQuan_20125730
DSA_20133_DANGTUNGQUAN_20115703
DSA_20133_DangVanToan_20115783
DSA_20133_DaoDieuThanh_20115770
DSA_20133_DinhHuyHung_20125577
DSA_20133_DoThiAnh_20115455
DSA_20133_DoVanTuan_20112412
DSA_20133_DngVnNhn_20136934
DSA_20133_Ha Minh Quyet_20122305
DSA_20133_HoangQuocViet_20112500
DSA_20133_Hoàng Minh Quyn_20125738
DSA_20133_LeHaiNam_20101907
DSA_20133_LuuAnhTai_20102116
DSA_20133_LyVanHieu_20115572
DSA_20133_LÊ MINH TRANG_20115796
DSA_20133_Lê Tun Anh_20104839
DSA_20133_Lê Ðc Anh_20115429
DSA_20133_LêCaoK_20115609
DSA_20133_LêVnHi_20090936
DSA_20133_Lu Trung Hiu _20101512
DSA_20133_LngVnAnh_20115434
DSA_20133_NguyenDaiPhong_20111979
DSA_20133_NguyenDangHoang_20101577
DSA_20133_NguyenDinhGiap_20121601
DSA_20133_NguyenDucDuy_20104833
DSA_20133_NguyenGiaVu_20112479
DSA_20133_NguyenHoangSon_20112073
DSA_20133_NguyenHuyHieu_20102652
DSA_20133_NguyenHuyHoang_20121749
DSA_20133_NGUYENHUYMEN_20136928
DSA_20133_NguyenManhSang_20115724
DSA_20133_NGUYENNGOCHIEU_20115573

File đầu ra output.txt

Tong so bai nop: 111
So bai nop trung binh: 4.05
Diem trung binh: 1.48
=================================
BuiDuyKhanh 20101702 5 2
BuiTranLinh 20125640 5 2


Điểm được tính theo số bài nộp theo công thức sau

5 bài : 2 điểm
4 bài : 1.5 điểm
3 bài: 1 điểm
2 bài 0.5 điểm
<=1 bài: 0 điểm

Download Data
https://drive.google.com/folderview?id=0B5nb3v94xY_WSVBzWnctQW9qeDA&usp=sharing


Bài 2. Xây dựng chương trình hiển thị giờ hiện tại của hệ thống

Yêu cầu: Viết chương trình hiển thị giờ hiện tại của hệ thống dưới dạng số dùng các ký hiệu giống dạng LED điện tử

12:35:00

*   ****         ****    ****        ****    ****
*         *           *    *           *     *   *    *
*   ****         ****    ****       *    *   *    *
*   *                 *          *     *     *   *    *
*   ****         ****    ****        ****    ****

Độ dài của mỗi số có thể thay đổi trong khoảng (5-9)

Bài 3. Xây dựng chương trình đọc số 

Mục đích: đọc số

123 -> mot tram hai muoi ba
12454 -> muoi hai nghin buon tram nam muoi bon
1013.678 -> mot nghin khong tram muoi ba phay sau tram bay tam

Các số này sẽ được nhập từ file hoặc bàn phím, kết quả sẽ được in ra màn hình và file tương ứng

Số được đọc có định dạng: số thực, phần nguyên tối đa 11 chữ số và phần thập phân tối đa 4 chữ số

XX XXX XXX XXX.YYYY

Bài 4. Xây dựng một chương trình quản lý danh ban tương tự chương trình quản lý danh bạ trên điện thoại.
Thông tin contact được lưu vào file (khi hiển thị sẽ được đọc ra từ file)
Các trường của một contact gồm

  • họ tên
  • giới tính
  • sdt
  • địa chỉ
  • email
Chương trình hỗ trợ tìm kiếm đơn giản theo họ tên hoặc địa chỉ

Bài 5. xây dựng tiện ích tìm kiếm các file trên windows 

Đầu vào là một pattern (một từ hoặc một phần tên file), và một thư mục sẽ tìm kiếm
Đầu ra là danh sách các file (kèm đường dẫn) mà có tên file chứa pattern

VD. pattern là ".mp3", và đường dẫn là C:\musics

Thì chương trình sẽ đưa ra tất cả các file có tên chứa ".mp3" trong phần tên của thư mục trên


Bài 6. Xây dựng chương trình tính và hiển thị góc giữa kim giờ và kim phút của đồng hồ.

VD. 9:00 thì kim giờ ở vị trí 9 và kim phút ở vị trí 10 -> góc là 90o
6:00 thì góc là 180o
(chỉ cần tính góc <=180o)

Đầu vào: Một giờ bất kỳ
Đầu ra: Góc giữa hai kim

Bài 7. Xây dựng chương trình tìm kiếm các tên riêng trong văn bản

Đầu vào: một file văn bản chứa một đoạn văn bản bằng tiếng anh lấy trên trang báo nước ngoài
Đầu ra: Danh sách các tên riêng xuất hiện trong văn bản đó và tần số

VD. Văn bản đầu vào là

"Come out of the shadows and get right with the law," urged President Barack Obama in a televised address.
Republicans say the action, without Congress, is beyond his authority and relations will now be poisoned.
There are about 11m illegal immigrants in the US and this year children coming across the border prompted a crisis.
Under the plan, undocumented parents of children who are US citizens or legal residents will be able to apply for work permits lasting three years.
Only parents who have lived in the US for five years will qualify - about 3.7m people are estimated to fit this criteria.

Các tên riêng và tần số xuất hiên tương ứng

President Barack Obama 1
Republicans 1
Congress 1
US 3Bài 8. Thống kê số lượng câu, từ và độ dài của văn bản
Đầu vào: một file văn bản chứa một đoạn văn bản bằng tiếng anh lấy trên trang báo nước ngoài
Đầu ra: Số lượng câu, số lượng từ, số lượng ký tự, độ dài trung bình của một câu, một từ

Các từ trong tiếng nah được ngăn cách bởi dấu các trống và các dấu câu

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts