Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, October 3, 2014

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều , xóa đi tất cả các phần tử có giá trị bằng k cho trước ra khỏi mảng, in ra màn hình mảng sau khi đã xóa

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i, n, k, m = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang ban vua nhap la: \n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\nban muon xoa cac phan tu co gia tri k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n;i++)
if (a[i] != k)
{
b[m] = a[i];
m++;
}
for (i = 0; i < m; i++) a[i] = b[i];
printf("mang sau khi da xoa la:\n");
for (i = 0; i < m; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts